فراخوان عکاسان جنگ و جبهه مقاومت 

عکاسان ایرانی و غیرایرانی از بازه زمانی سال 2010 میلادی به بعد که در کشورهای اسلامی و در متن بحران جنگ سابقه ثبت تصویر و رویداد را در مناطق جنگی دارند ، مطابق با سیاستگذاری شمارش معکوس برای صلح نسبت به ثبت و تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. 


شایشه است این فراخوان در دو مرحله :
1- ثبت نام و ارائه سوابق هنری عکاسان
2- برگزاری ایونت بین المللی عکاسان جنگ و جبهه مقاومت و نمایشگاه منتخب آثار که بعد از تکمیل ظرفیت از طریق واحد روابط عمومی شمارش معکوس اطلاع رسانی خواهد شد ​​​​​​​ مهلت ثبت نام تا پایان شهریورماه 1403

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

تکمیل فرم ثبت نام​​​​​​​