مؤسسه فرهنگی هنری شمارش معکوس برای صلح در قالب دپارتمان های تخصصی زیر نسبت به تدوین و اجرای دوره های آموزشی و همچنین ارائه مشاوره تحصیلی، مهارتی و شغلی به دانش پذیران گرامی اقدام می نماید​​​​​​​.

دپارتمان آموزش شمارش معکوس برای صلح

ویژگی های دپارتمان

بهره مندی از کاملترین
​​​​​​​ سرفصل های موجود

بهرمندی از اساتید و مدرسین و متخصصین برتر کشور

امکان شرکت در کلاسهای حضوری و غیر حضوری (آنلاین) موسسه

اعطای گواهینامه پایان
دوره دو زبانه 

امکان برگزاری دوره های حضوری در تمامی نقاط کشور و سازمانها

اجرای دوره های آموزشی بصورت مشارکتی با کارفرما و ارائه گواهینامه مشترک​​​​​​​

درباره دپارتمان آموزش

فعالیت آموزشی دپارتمان آموزش موسسه فرهنگی هنری شمارش معکوس برای صلح از نیمه دوم شهریورماه سال 1401 آغاز گردیده و در حال حاضر این دپارتمان مفتخر است، پس از برنامه‌ریزی‌های چندین ساله، دوره‌هایی با کیفیت عالی و نوآوری کم‌نظیر را ارائه دهد.

ما با استفاده از اســاتید مجرب و تجربه های ارزشمنــدی که در این ســال ها به دست آورده ایم، برنامه های جامعی را برای آموزش مهــارت های گوناگون تنظیم کرده ایم...

دپارتمان آموزش مؤسسه همچنین در راستای پاســخگویی به نیاز بازار کار و با توجه به تقاضــای زیاد در این زمینه ، اقدام به برنامه ریزی و اجرای دوره های متنوعی با سر فصل های درسی و اهداف آموزشی متفاوت نموده است.

اساتید مجرب برای تنظیم هرکدام از سرفصل های آموزشی ساعت بسیاری را صرف کرده اند تا از کیفیت آموزش در دپارتمان آموزش اطمینان حاصل کنند.

این دپارتمان درحال حاضر با بهره مندی از کامل ترین سرفصل های دانشگاهی و با تکیه بر تجارب اساتید و مدرسین و متخصصین برتر ، فعالیت آموزشی خود را ادامه می دهد.
​​​​​​​
مؤسسه فرهنگی هنری شمارش معکوس برای صلح یکی از ماموریت های خود را اشتغال و کارآفرینی از طریق آموزش های مهارت محور می داند.

تماس با ما