دپارتمان سواد رسانه​​​​​​​

دپارتمان سواد رسانه مؤسسه فرهنگی هنری شمارش معکوس برای صلح با رویکرد تربیت نیرو و آشنایی با مهارت‌های سواد رسانه‌ای​​​​​​​ دوره های تخصصی دپارتمان را در نمایندگی های استانی موسسه و بخش سازمانی بر اساس زمانبدی فصلی و ارائه مدرک دو زبانه معتبر ذیل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو - ایران برگزار می نماید.

​زیرگروه های آموزشی دپارتمان سواد رسانه​​​​​​​

list item image

خبرنگاری بحران

زمانبندی دوره آموزشی مبانی و اصول خبرنگاری بحران

list item image

خبرنگاری نوین و خبرنویسی

زمانبندی دوره آموزشی آموزش اصول خبرنگاری و خبرنویسی

list item image

سوادرسانه و فضای مجازی

زمانبندی دوره آموزشی سواد رسانه و فضای مجازی

list item image

تربیت مربی سواد رسانه ای

آموزش مقدماتی تربیت مربی سواد رسانه ای و فضای مجازی

list item image

تربیت مربی سواد رسانه ای

آموزش تخصصی تربیت مربی سواد رسانه ای و فضای مجازی

list item image

علوم شناختی

زمانبندی دوره جامع آموزشی علوم شناختی

زیرگروه های آموزشی این گرایش بسیار گسترده می باشد که برا ین اساس دپارتمان سواد رسانه شمارش معکوس برای صلح در بخش های خبرنگاری بحران، خبرنگاری نوین و خبرنویسی، دوره جامع آموزشی سواد رسانه و فضای مجازی ویژه سازمان ها و وزارتخانه ها، دوره آموزشی تربیت مربی سواد رسانه ای در سطح مقدماتی و تخصصی و دوره جامع علوم شناختی به عنوان مهم ترین زیرگروه این گرایش را در نظر گرفته است که با مشارکت باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو - ایران در سطح ملی در حال برگزاری می باشد .
بر این اساس علاقمندان با انتخاب هر یک از زیرگروه های آموزشی این دپارتمان نسبت به برنامه آموزشی مدون استانی نسبت به زمان و مکان برگزاری آن اقدام به ثبت نام نمایند.


حذف رسانه ها از زندگی روزمره ما ممکن نیست. نه تلاش برای حذف آنها ممکن است و نه منطقی است.
بزرگترین خطری که ممکن است آینده بشر را تهدید کند نادانی است. البته نه آن نادانی به دلیل نداشتن سواد خواندن و نوشتن است.
اگر بتوانیم بخوانیم و بنویسیم اما سواد اطلاعات و سواد رسانه نداشته باشیم ممکن است به نادانی بیشتر ناشی از پذیرش اطلاعات گمراه‌کننده و نادرست دچار شویم.
​​​​​​​(محمد منشی زاده)​​​​​​​

برای مشاوره رایگان با ما در تماس باشید

021-1234

ساعت اداری 8 صبح تا 6 بعدازظهر