دعوت به همکاری
​​​​​​​فیلم سازان و صاحبان ایده

شمارش معکوس برای صلح از صاحبان ایده و فیلم سازان (مستند و فیلم کوتاه) که همسو با سیاستــــگذاری موسســه می باشند برای تهــــیه و تولید و همچنین حمایت مالی از هنرمندان این بخش دعوت به همکاری می نماید .

هنرمندان عزیز بعد از تکمیل فرم ثبت نام برای دفاع و ارائه طرح ، هماهنگی های لازم از طریق روابط عمومی شمارش معکوس صورت خواهد پذیرفت.ایده ها و طرح های با محتوای ذیل در اولیت می باشند.
جنگ و مقاومت 
تحریم و جنگ 
جنگ ترکیبی
صلح 
شهدای مقاومت
ترور و تروریست
فلسطین و صهیونیست
بیداری اسلامی
شخصیت های سیاسی محور مقاومت
شخصیت های سیاسی امپریالیسم 
سواد رسانه و فضای مجازی


ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

​​تکمیل فرم ثبت نام